تعداد بازدید : 288

جرثقیل کاتو CR-130Ri

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 13 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : 24 m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : 13815 kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : 49 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : mm
عرض کل : mm
ارتفاع کل : mm