تعداد بازدید : 250

جرثقیل کاتو CR-130Rf

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 13 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : 5.3-24 m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : 13745 kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 7465 mm
عرض کل : 1995 mm
ارتفاع کل : 2870 mm