تعداد بازدید : 248

جرثقیل منیتووُک NTC55L

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 49.9 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 7087 mm
عرض کل : mm
ارتفاع کل : 3842 mm