تعداد بازدید : 240

جرثقیل منیتووُک NBT36-103

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 32.7 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 6919 mm
عرض کل : 7503 mm
ارتفاع کل : 3891 mm