تعداد بازدید : 237

جرثقیل منیتووُک MLC300 VPC-MAX

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 300 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 11560 mm
عرض کل : 8930 mm
ارتفاع کل : 4360 mm