تعداد بازدید : 262

جرثقیل منیتووُک MD 689 M25

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 25 t
حداکثر شعاع : 80 m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : mm
عرض کل : mm
ارتفاع کل : mm