تعداد بازدید : 241

جرثقیل منیتووُک Hub 32-27

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 4 t
حداکثر شعاع : 32 m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 12000 mm
عرض کل : 2500 mm
ارتفاع کل : 3800 mm