تعداد بازدید : 240

جرثقیل منیتووُک 680H

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 18.1 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : 21773 kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : mm
عرض کل : 5283 mm
ارتفاع کل : 3015 mm