تعداد بازدید : 220

جرثقیل منیتووُک 31000

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 2300 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 20250 mm
عرض کل : 15620 mm
ارتفاع کل : 8380 mm