تعداد بازدید : 337

جرثقیل لیبهر LG 1750

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

حداکثر ظرفیت بارگذاری : 750 t
حداکثر شعاع : 136 m
میزان جنبش تلسکوپی : 7 m
حداکثر ارتفاع بالابر : 193 m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو : Liebherr
موتور درایو : 8-Zylinder-Diesel
قدرت موتور درایو : 500 kW
تعداد محور ها : 8
میزان استاندارد راندمان درایو : 16x8x16
میزان سرعت حرکت : 80 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : 650 t
طول کل : mm
عرض کل : mm
ارتفاع کل : mm