تعداد بازدید : 290

جرثقیل سانی SRC8130

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

no pic
حداکثر ظرفیت بارگذاری : 130 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : 242 kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : 25 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 15735 mm
عرض کل : 3800 mm
ارتفاع کل : 3960 mm