تعداد بازدید : 222

جرثقیل سانی SCC3200A

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

no pic
حداکثر ظرفیت بارگذاری : 320 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : 298 kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : 1 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 12000 mm
عرض کل : 3000 mm
ارتفاع کل : 3250 mm