تعداد بازدید : 57

جرثقیل زوملاین QUY180

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

no pic
حداکثر ظرفیت بارگذاری : 180 t
حداکثر شعاع : 5 m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : 227 kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : 1.2 km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 10600 mm
عرض کل : 7100 mm
ارتفاع کل : 3650 mm