تعداد بازدید : 287

جرثقیل دماگ CC 2800-2

گوش به زنگ اطلاع از موجودی این کالا

no pic
حداکثر ظرفیت بارگذاری : 600 t
حداکثر شعاع : m
میزان جنبش تلسکوپی : m
حداکثر ارتفاع بالابر : m
حداقل نوسان مشبک : m
حداکثر نوسان مشبک : m
وزن ناخالص دستگاه : kg
موتور / سازه درایو :
موتور درایو :
قدرت موتور درایو : kW
تعداد محور ها :
میزان استاندارد راندمان درایو :
میزان سرعت حرکت : km/h
میزان بالاست کلی دستگاه : t
طول کل : 11340 mm
عرض کل : 9900(10400) mm
ارتفاع کل : mm