کالورت تاسیساتی و اسلیپرهای ورودی نیروگاه تا اتوبان کشوری - شرکت ساختمانی کندوان پارس

کالورت تاسیساتی و اسلیپرهای ورودی نیروگاه تا اتوبان کشوری
توضیحات کالورت تاسیساتی و اسلیپرهای ورودی نیروگاه تا اتوبان کشوری

احداث کالورت بتنی جهت انتقال سیستم‌های تاسیساتی منطقه‌ی ویژه و احداث sleeper ها و pipe bridge ها و سایر عملیات بتنی فلرهای پتروشیمی کاویان و مروارید از پلنت‌های مربوطه تا جنب مشعل بوده. این پروژه ظرف مدت سه ماه با مبلغ هشت میلیارد ریال انجام شد.

خصوصیات کالورت تاسیساتی و اسلیپرهای ورودی نیروگاه تا اتوبان کشوری

دسته بندی:سازه‌های سنگین صنعتی، کارفرما:مجتمع پتروشیمی کاویان، مشاور:دستگاه نظارت کارفرما، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1390/01، رقم نهایی:8 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1390/10،

لینک خصوصیات کالورت تاسیساتی و اسلیپرهای ورودی نیروگاه تا اتوبان کشوری