نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز - شرکت ساختمانی کندوان پارس

نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز
توضیحات نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز

انجام کلیه عملیات کابل کشی و نصب تجهیزات سیگنالینگ و هنچنین مونتاژ کلیه کابل های وارد به اتاق سیگنالینگ و اتاق علائم در ایستگاهها و انجام عملیات ساختمانی مربوطه در فاز اول بهره برداری خط 1 قطار شهری تبریز و حومه حد فاصل دپوی ائل گلی تا ایستگاه 6 و تست و تحویل کلیه کارهای انجام شده

خصوصیات نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز

دسته بندی:روسازی و زیرسازی راه آهن، کارفرما:سازمان قطار شهری تبریز و حومه، مشاور:مهندسین مشاور ریل بندر، مجل اجرا:تبریز، تاریخ شروع:1391/04، رقم نهایی:14 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1392/01،

لینک خصوصیات نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز