عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا
توضیحات عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا

انجام عملیات سنگ‌برداری و خاکبرداری به روش‌های انفجاری، پیکوری و بولدوزری در تراز 38 فاز 2 پتروشیمی منطقه متانول 5 و حمل خاک حاصل از خاکبرداری و تخلیه در دریا و انجام عملیات تسطیح و رگلاژ و کوبیدن بستر و احداث شیب‌های ترانشه‌های مجاور جهت احداث پلنت پتروشیمی، حجم خاکبرداری حدود یک میلیون مترمکعب که 80 درصد آن به صورت پیکوری و انفجاری انجام شده است.

خصوصیات عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی، کارفرما:شرکت صنایع پتروشیمی دنا، مشاور:شرکت راهبرد توسعه طرحها، مجل اجرا:عسلویه ، تاریخ شروع:1390/04، رقم نهایی:36.5 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1390/09 ،

لینک خصوصیات عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا