عملیات تکمیلی اجرای تقاطع زیر گذر مشاء با محور هراز - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات تکمیلی اجرای تقاطع زیر گذر مشاء با محور هراز
توضیحات عملیات تکمیلی اجرای تقاطع زیر گذر مشاء با محور هراز

خصوصیات عملیات تکمیلی اجرای تقاطع زیر گذر مشاء با محور هراز

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، مشاور:مهندسین مشاور ایران استن، مجل اجرا:محور هراز، تاریخ شروع:1392/05، رقم نهایی:1.4میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1392/06،

لینک خصوصیات عملیات تکمیلی اجرای تقاطع زیر گذر مشاء با محور هراز