عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی
توضیحات عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی

عملیات خاکبرداری انفجاری و پیکوری به میزان 3 میلیون و پانصد هزار مترمکعب اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح و رگلاژ به منظور آماده‌سازی ساختگاه، جهت واگذاری به شرکت‌های مختلف، در سراسر فاز دوم پتروشیمی عسلویه صورت گرفته که مشتمل بر سه میلیون و پانصد هزار مترمکعب خاکبرداری به صورت انفجاری، پیکوری، بولدوزری و حمل و تخلیه‌ی مازاد مصالح در دریا به منظور استحصال زمین بوده است.

خصوصیات عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی، کارفرما:شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ، مشاور:مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ، مجل اجرا:عسلویه ، تاریخ شروع:1388/06 ، رقم نهایی:55 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1389/06 ،

لینک خصوصیات عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی