عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه بزرگراه سلفچگان - دلیجان (E.P.C) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه بزرگراه سلفچگان - دلیجان (E.P.C)
توضیحات عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه بزرگراه سلفچگان - دلیجان (E.P.C)

آسفالت های لایه نازک که در دنیا به وفور در حال اجرا است به مرور جایگزین قسمت اعظم آسفالت های حجیم شده است در ایران نیز پروژه حال حاضر برای اولین بار سه لایه نازک که جمعاً 5/2 سانتیمتر ضخامت خواهد داشت اجرا می شود که به میزان قابل توجهی در کاهش هزینه ها موثر خواهد بود. دستگاههای مورد استفاده در پروژه از برندهای روز اروپایی می باشد جهت مشاور و طراحی از مهندسان فرانسوی بهره گرفته شده است.

خصوصیات عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه بزرگراه سلفچگان - دلیجان (E.P.C)

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مجل اجرا:سلفچگان - دلیجان، تاریخ شروع:1394/08، رقم نهایی:400 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:10%،

لینک خصوصیات عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه بزرگراه سلفچگان - دلیجان (E.P.C)