طرح و ساخت و بهسازی محور قدیم کرج - هشتگرد - آبیک به روش بازیافت گرم - شرکت ساختمانی کندوان پارس

طرح و ساخت و بهسازی محور قدیم کرج - هشتگرد - آبیک به روش بازیافت گرم
توضیحات طرح و ساخت و بهسازی محور قدیم کرج - هشتگرد - آبیک به روش بازیافت گرم

خصوصیات طرح و ساخت و بهسازی محور قدیم کرج - هشتگرد - آبیک به روش بازیافت گرم

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، مشاور:عمران دشت فراساز، مجل اجرا:کمالشهر - آبیک، تاریخ شروع:1393/04، رقم نهایی:16 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1394/04،

لینک خصوصیات طرح و ساخت و بهسازی محور قدیم کرج - هشتگرد - آبیک به روش بازیافت گرم