شیرهای دروازه ای سرچاهی - ماشین سازی اراک

شیرهای دروازه ای سرچاهی
توضیحات شیرهای دروازه ای سرچاهی

این نوع شیر آلات کلیه الزامات استاندارد API 6A را پوشش داده و از نظر سایز، کلاس فشار، نوع مواد و سطوح کیفی، گستره وسیعی را در بر می گیرند.

خصوصیات شیرهای دروازه ای سرچاهی

لینک خصوصیات شیرهای دروازه ای سرچاهی