سدهای تأخیری عسلویه - شرکت ساختمانی کندوان پارس

سدهای تأخیری عسلویه
توضیحات سدهای تأخیری عسلویه

پروژه پس از تمدید 22 ماهه، به مبلغ 110 میلیارد ریال مشتمل بر احداث دو سد خاکی به منظور کنترل و دفع سیلاب در بالادست فازهای یک و دو پتروشیمی عسلویه احداث شده است. این دو سد مجموعا دارای یک میلیون و سیصد هزار متر مکعب خاکریزی بوده و نوار آب بند سدها از بتن پلاستیک ساخته شده از بنتونیت می باشد. هر یک از سدها دارای سیستم تخلیه کننده تحتانی و سیستم انتقال آب به کانالهای زهکش پایین دست می باشد. سیستم سرریز سد S4 مشتمل بر تونل به همراه شوت سرریز و سد S3 شامل کانالهای انتقال آب است. هر دو سد دارای حوضچه آرامش جهت استهلاک انرژی می باشند.

خصوصیات سدهای تأخیری عسلویه

دسته بندی:سدسازی و سازه های آبی، کارفرما:شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، مشاور:مهندسین مشاور بندآب، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1386/07، رقم نهایی:110 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1390/12،

لینک خصوصیات سدهای تأخیری عسلویه