ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری - شرکت ساختمانی کندوان پارس

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری
توضیحات ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

خصوصیات ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

دسته بندی:شهرک‌های مسکونی، تجاری، اداری، کارفرما:شرکت ملی صنایع پتروشیمیدانشگاه آزاد واحد شهر ری، مجل اجرا:شهر ری، تاریخ شروع:1381/09، رقم نهایی:5 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1382/05،

لینک خصوصیات ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری