روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر - شرکت ساختمانی کندوان پارس

روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر
توضیحات روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر

روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر حد فاصل کیلومتر 15+000 الی 000+35 شامل: عملیات خاکی با ماشین، ساخت و مرمت رویه های آسفالتی شامل تهیه و اجرای آسفالت در دو لایه الف- یک لایۀ جاذب نبش با استفاده از ماسه آسفالت غنی شده از قیر به ضخامت 3 سانتی متر و ب – یک لایه روکش از بیندر 19- 0 به ضخامت 5 سانتیمتر

خصوصیات روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)، مشاور:مدیریت ساخت و توسعه کارفرما، مجل اجرا:چابهار-گواتر، تاریخ شروع:1394/09، رقم نهایی:35 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1395/02،

لینک خصوصیات روکش آسفالت گرم محور چابهار - گواتر