رآکتور ها - ماشین سازی اراک

رآکتور ها
توضیحات رآکتور ها

بسیاری از فرآيندهاي توليد مواد و محصولات شيميايي با تغيير در ماهيت شيميايي مواد اوليه و تبديل آنها به مواد ديگر انجام مي پذيرد. اين تغيير ماهيت ناشي از واکنش شيميايي در مواد اوليه بوده که در تجهيزاتي به نام رآکتورها انجام مي پذيرد. رآکتورها با توجه به نوع واکنش شيميايي ، هدف و ميزان توليد مواد در آنها به انواع مختلف نظير رآکتورهاي ناپيوسته ، نيمه پيوسته ، پيوسته ، لوله اي ، بستر ثابت ، بستر سيال و مخلوط شونده طبقه بندي مي شوند. راکتورها در گستره وسيعي از دماها و فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل ، استنلس استيل، کلد، دوپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... و بر اساس استاندارد هاي گوناگوني مانند ASME, PD5500,AD_Merkblatt,UBC,ANSI,… و با پوشش داخلي Refractory و نيز استفاده از Half Pipe يا Full Pipe در بيرون راکتور طراحي و ساخته مي گردند. ماشين سازي اراک افتخار دارد که در بيشتر پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي از جمله ؛فاز هاي 16،15،14،10،9،8،7،6،1 پارس جنوبي، پتروشيمي اميرکبير و .... نقش مؤثري در طراحي و ساخت رآکتور ها داشته است.

خصوصیات رآکتور ها

لینک خصوصیات رآکتور ها