دیگ های بخار واتر تیوب - ماشین سازی اراک

دیگ های بخار واتر تیوب
توضیحات دیگ های بخار واتر تیوب

با توسعه روز افزون صنایع مختلف در کشور ونیاز به دیگ های بخار باظرفیت وفشار کاری بالاتر ، استفاده از دیگ های بخار Water Tube (لوله آبی) اجتناب ناپذیر بود . که با توجه به عدم تولید کافی این نوع از دیگ ها نزد سازندگان داخلی وتقاضای بالای مشتریان وبعضا" مراجعه آنها به شرکتهای خارجی ، ماشین سازی اراک را بر آن داشت تا همگام با تولید دیگ های بخار Fire Tube ودیگ های بخار نیروگاهی H.R.S.G طراحی وساخت دیگ های بخار Water Tube را نیز در برنامه کاری خود قرار دهد که هم اکنون طراحی وساخت چندین دستگاه دیگ بخار ازاین دست را جهت صنایع نفت وگاز در دست اجراء دارد. این شرکت دیگ های بخار واتر تیوب را در سه نوع O-Type , A-Type , D-Type تولید می نماید که در ظرفیت وفشار کاری گوناگون همراه با Super Heater و Economizer بصورت Package ویا نصب در محل ساخته وراه اندازی می نماید. دیگ های بخار واترتیوب نوعی از انواع بویلرها می باشند که در آن ها آب درون لوله ها در جریان است و به وسیله حرارتی که از بیرون به لوله ها برخورد می کند، گرم می شود. شعله مشعل در کوره جریان گاز داغ تولید کرده که حرارت ناشی از آن تمامی لوله ها را احاطه می کند. حرارت تولید شده توسط مشعل دیگ بخار در محفظه احتراق به جداره بیرونی لوله ها منتقل شده و سبب بالا رفتن دمای آب و در نتیجه تولید بخار می گردد. آب درون لوله ها، حرارت را دریافت کرده و با تبدیل به بخار به درون درام هدایت می شود. این نوع از دیگ های بخار می توانند برای فشارهای کاری بالا مورد استفاده قرار گیرند. در دیگ های بخار واترتیوب به دلیل انجام تغییر فاز آب در فضای کوچک تر نسبت به دیگ های بخار فایر تیوب، می توان به فشار و در نتیجه درجه حرارت بیشتری برای بخار تولیدی دست یافت. این نوع از دیگ های بخار مصرف کمتری داشته و غالباً تنها در سایت هایی که نیاز به فشار و دمای بالای بخار می باشد, مورد استفاده قرار می گیرند. دیگ های بخار واترتیوب قادرند تولید بخار را در شرایط زیر انجام دهند.

خصوصیات دیگ های بخار واتر تیوب

لینک خصوصیات دیگ های بخار واتر تیوب