دیگ های بخار ترکیبی - ماشین سازی اراک

دیگ های بخار ترکیبی
توضیحات دیگ های بخار ترکیبی

دیگ های بخار ترکیبی بصورت دیگ های بخار فایر تیوب با محفظه احتراق واتر تیوب می باشند که همچون دیگر دیگ های مرسوم دارای کوره ولوله های انتقال حرارت جابجایی در دومرحله بوده وبه جهت افزایش سطح انتقال حرارت در بخش خروجی از کوره وهمچنین کاهش دمای محصولات احتراق ورودی به لوله های جابجایی از لوله های فین دار استفاده شده است . از ویژگی های خاص این طرح امکان نصب سوپر هیتر دراین محفظه احتراق اشاره کرد . بدین طریق دمای بخار حاصل شده افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد .همچنین کاهش زمان لازم جهت به ظرفیت رسیدن از دیگر ویژگیهای این طرح می باشد . ضمنا" بدلیل مجهز بودن این نوع بویلر به کوره های موج دار از تنش های وارده به دیگر اجزاء دیگ کاسته شده است .

خصوصیات دیگ های بخار ترکیبی

لینک خصوصیات دیگ های بخار ترکیبی