دکل حفاری - ماشین سازی اراک

دکل حفاری
توضیحات دکل حفاری

دکل حفاری یکی از تجهیزات استرا تژیک در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز است که توسط آن عملیات حفاری و آماده سازی چاه جهت بهره برداری صورت می گیرد. سازه دکل ساخته شده توسط شرکت ماشین سازی اراک که در حال حاضر به نام دکل حفاری فتح ٨٦ در خدمت شرکت ملی حفاری ایران قرار دارد در سال ٨٥ ساخته شد. وزن کل سازه ٢١٠ تن و مساحت سکوی دکل آن ١٠٠ متر مربع است. سازه دکل از نوع پیرامید و ا رتفاع آن ٥٤ متر است . این مکانیزم تحمل نیروی تا یک میلیون پوند را داراست و می توان با آن تا عمق شش هزار متری را حفاری کرد.

خصوصیات دکل حفاری

لینک خصوصیات دکل حفاری