خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی - شرکت ساختمانی کندوان پارس

خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی
توضیحات خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی

اجرای عملیات خاکبرداری شامل نقشه برداری، کندن، بارگیری، حمل، رگلاژ، تسطیح و پروفیله کردن و اجرای عملیات خاکریزی شامل نقشه برداری، پخش خاک مناسب، پروفیله کردن، تسطیح، آبپاشی، کوبیدن و تامین تراکم لازم در کارگاه آماده سازی کمپ سایت 22-24 پارس جنوبی واقع در استان بوشهر، منطقه کنگان

خصوصیات خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی ، کارفرما:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - موسسه ویژه شهید رجائی ، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1389/05 ، رقم نهایی:34.5 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1389/07 ،

لینک خصوصیات خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی