خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک - شرکت ساختمانی کندوان پارس

خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک
توضیحات خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک

خاکبرداری و خاکریزی در محل احداث پروژه اوره و آمونیاک واقع در منطقه ویژه عسلویه و تخلیه در محل با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی، لودر، کامیون و ... و تمدید قرارداد به مدت 2 ماه

خصوصیات خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی ، کارفرما:شرکت پتروشیمی پردیس ، مشاور:شرکت ساختمانی و مهندسی نام آوران دلوار ، مجل اجرا:عسلویه ، تاریخ شروع:1390/02 ، رقم نهایی:13.5 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1390/10 ،

لینک خصوصیات خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک