جاده دسترسی انتقال آب حاجی لرچای به مجتمع مس سونگون - شرکت ساختمانی کندوان پارس

جاده دسترسی انتقال آب حاجی لرچای به مجتمع مس سونگون
توضیحات جاده دسترسی انتقال آب حاجی لرچای به مجتمع مس سونگون

خصوصیات جاده دسترسی انتقال آب حاجی لرچای به مجتمع مس سونگون

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شرکت ملی صنایع مس ایران، مشاور:مهندسین مشاور طوس آب، مجل اجرا:سونگون، تاریخ شروع:1390/05، رقم نهایی:91.7 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1392/01،

لینک خصوصیات جاده دسترسی انتقال آب حاجی لرچای به مجتمع مس سونگون