تهیه و اجرای روکش آسفالت حفاظتی پلیمری محور فیروزکوه دماوند - شرکت ساختمانی کندوان پارس

تهیه و اجرای روکش آسفالت حفاظتی پلیمری محور فیروزکوه دماوند
توضیحات تهیه و اجرای روکش آسفالت حفاظتی پلیمری محور فیروزکوه دماوند

خصوصیات تهیه و اجرای روکش آسفالت حفاظتی پلیمری محور فیروزکوه دماوند

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور:ماهرسازه ماندگار، مجل اجرا:فیروزکوه دماوند، تاریخ شروع:1393/05، رقم نهایی:90 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1393/09،

لینک خصوصیات تهیه و اجرای روکش آسفالت حفاظتی پلیمری محور فیروزکوه دماوند