تام ایران خودرو - شرکت ساختمانی کندوان پارس

تام ایران خودرو
توضیحات تام ایران خودرو

تأمین و اجرای کلیه عملیات یتنی سایت میعانات عسلویه مشتمل بر احداث فونداسیونها، 8 مخزن میعانات به قطر 75متر و دومخزن آتش نشانی به انضمام کلیه دایک والها و فونداسیونها، تجهیزات، پمپها و ... 1- انجام عملیات سیویل مربوط فونداسیون از قبیل پمپ، مخازن، سیستم اندازه گیری شامل قالب بندی، آرماتور بندی، جایگذاری میل مهارها، بتن ریزی و نگهداری بتن تا مرحله قوام نهایی، که مشخصات مخازن بشرح ذیل می باشد: 8 عدد مخزن با ظرفیت هرکدام 80000 متر مکعب و قطر 76 متر و نوع فونداسیون concrete ring wall 2 عدد مخزن آتش نشانی به ظرفیت 20000 متر مکعب ساخت فونداسیون مربوط به dike wall ساخت فونداسیون 14 دستگاه پمپ ساخت فونداسیون 4 دستگاه میترینگ ساخت و اجرای حوضچه های بتنی 2- اجرای کلیه عملیات مربوط به کانال های برقی Cable Trench 3- اجرای تکیه گاه بتنی و فولادی جهت نگهداری سیستم های لوله کشی و میترینگ و ملحقات آن در صورت نیاز

خصوصیات تام ایران خودرو

دسته بندی:سازه‌های سنگین صنعتی، کارفرما:اجرای عملیات سیویل و ابنیه بتنی، شامل فونداسین مخازن، دایک والها و سایر ابنیه بتنی سایت میعانت گازی عسلویه، مشاور:مشاور پارس، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1389/12، رقم نهایی:32 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1390/06،

لینک خصوصیات تام ایران خودرو