برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي - ماشین سازی اراک

برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي
توضیحات برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي

فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و ... در برج ها انجام مي پذيرد. در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها در تماس با يکديگر قرار گرفته و تبادل جرم انجام مي شود. مبناي كار برج ها اختلاف در نقطه جوش هيدروکربنهاي مختلف مي باشد. هر چه هيدروکربن سنگين تر باشد نقطه جوش آن بالاتر بوده و بلعکس هر چه سبکتر باشد نقطه جوش پايين تري دارد. در فرآيند توليد محصولات پالايشگاهي با عبور از مبدل هاي حرارتي گرم شده و وارد برج تقطير مي شود که در فشار و دماي خاص عمل تقطير در طبقات مختلف يک برج انجام مي شود. در اين فرآيند محصولات بدست آمده در ارتفاع هاي مختلف يک برج از نازل هاي آن خارج مي شوند. برجها در گستره وسيعي از دماها و فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل ، استنلس استيل، کلد، دوپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... و بر اساس استاندارد هاي گوناگوني مانند ASME, PD5500,AD_Merkblatt,UBC,ANSI,… طراحي و ساخته مي گردند. ماشين سازي اراک افتخار دارد که در بيشتر پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي از جمله پالايشگاه امام خميني شازند- اراک ، برج هاي فاز 14،8،7،6،1 پارس جنوبي ، برج هاي پتروشيمي ايلام ، برج هاي پتروشيمي اروند ، برج هاي متانول چهار م و پنجم ، برج هاي پالايشگاه گاز ايلام ، برج هاي پتروشيمي جم و .... نقش مؤثري در طراحي و ساخت و تحويل برج ها داشته است.

خصوصیات برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي

لینک خصوصیات برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي