بانداژ (چرخ صنایع ریلی) - ماشین سازی اراک

بانداژ (چرخ صنایع ریلی)
توضیحات بانداژ (چرخ صنایع ریلی)

بانداژ یکی از محصولات اصلی گروه تولیدی متالورژی ماشین سازی اراک است. مراحل تولید این محصول عبارت است از : فولاد سازی، شمش ریزی، برشکاری، آهنگری و نورد، عملیات حرارتی، شات بلاست، تست های غیر مخرب و بسته بندی. شرایط تحویل این محصول به صورت آهنگری و با عملیات حرارتی نرمال و یا کوئنچ و تمپر می باشد. انجام آزمایش های مکانیکی شامل کشش، ضربه، سختی و بررسیهای ساختاری به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی و درکنار انجام تست آلترا سونیک ) به صورت صددرصد ( برروی قطعات و کنترل های مداوم در حین تولید و انجام بازرسی هایی که در طرح کنترل کیفی این محصول ارائه شده است، کیفیت آن را تضمین می نماید

خصوصیات بانداژ (چرخ صنایع ریلی)

لینک خصوصیات بانداژ (چرخ صنایع ریلی)