احداث کمربندی غربی شهرستان دماوند - شرکت ساختمانی کندوان پارس

احداث کمربندی غربی شهرستان دماوند
توضیحات احداث کمربندی غربی شهرستان دماوند

اجراي پروژه در منطقه دماوند صورت میپذیرد و در آن فعالیتهاي تعیین شده شامل بوته کنی و آماده سازي زمین، خاکبرداري، اجراي ابنیه هاي فنی (آبراهه ها)، اجراي لایه هاي خاکریزي، زیر اساس، اساس و آسفالت (بیندر و توپکا) و تهیه و نصب کلیه علائم ایمنی، گاردریل و نیوجرسی می باشد.

خصوصیات احداث کمربندی غربی شهرستان دماوند

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور:مهندسین مشاور ره گستر آسیا، مجل اجرا:دماوند، تاریخ شروع:1393/12، رقم نهایی:28 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:40%،

لینک خصوصیات احداث کمربندی غربی شهرستان دماوند