احداث کارخانه اهتمام جم - شرکت ساختمانی کندوان پارس

احداث کارخانه اهتمام جم
توضیحات احداث کارخانه اهتمام جم

تهیه مصالح ، حمل، تامین نیروی انسانی و ماشین آلات و اجرای کامل پروژه ساختمانی اهتمام جم در منطقه عسلویه شامل ساخت کامل سالنهای کلی، ساختمان اداری و اجرای محوطه سازی ها شامل کلیه کارهای ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی، مبلغ قرارداد به 12 میلیارد ريال افزایش یافت.

خصوصیات احداث کارخانه اهتمام جم

دسته بندی:سازه‌های سنگین صنعتی، کارفرما:شرکت سرمایه گذاری اهتمام جم، مشاور:شرکت آرمان سازه، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1384/11، رقم نهایی:10 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1386/06،

لینک خصوصیات احداث کارخانه اهتمام جم