اجرای عملیات آسفالتی در محدوده زون شماره یک شهر تهران - شرکت ساختمانی کندوان پارس

اجرای عملیات آسفالتی در محدوده زون شماره یک شهر تهران
توضیحات اجرای عملیات آسفالتی در محدوده زون شماره یک شهر تهران

اجرای عملیات آسفالتی شامل (تهیه، حمل، پخش و کوبیدن، لکه گیری، نصب ژئو تکستایل، درزگیری و تراش آسفالت) در سطح خیابانها و بزرگراهها در محدودة زون شماره یک شهر تهران (شامل 1،3،4) شامل: الف) لکه گیری هندسی بصورت مکانیزه: شامل اجرای عملیات لکه گیری هندسی بصورت مکانیزه در زون موضوع قرارداد شامل تراش و کندن تخریب به عرض های مختلف و بصورت پراکنده به ضخامت مورد نیاز (حداقل 5 سانتیمتر) با انواع دستگاه آسفالت تراش و تخریب کناره های آسفالت سطوح تراشیده شده با کمپرسور و جمع آوری مصالح تخریبی و بارگیری و حمل و تخلیه در محلهای تعیین شده از طرف کارفرما و تمیز نمودن و جاروکشی و بادگیری محل تراش آسفالت با کمپرسور و رگلاژ سطوح تخریب شده و بستر و قیرپاشی به وسیله دستگاه قیرپاش و پخش آسفالت در محلهای تراشیده شده در یک یا چند لایه (حداکثر ضخامت لایه 7 سانتیمتر) با استفاده از فینیشر و همچنین کوبیدن و متراکم کردن آسفالت پخش شده بوسیله غلطک های آهنی و لاستیکی ب) عملیات تراش آسفالت: تراش کلی آسفالت در خیابانها و بزرگراههای محدوده زون یک، به مقدار تقریبی 80.000 متر مربع و با دستگاه آسفالت تراش DC 2000، DC 1000 ج) پخش و کوبیدن آسفالت (روکش): پخش و کوبیدن انواع آسفالت بعنوان روکش، روی سطح لکه گیری و تراشیده شده د) نصب ژئوتکستایل: نصب ژئوتکستایل و اجرای قیرپاشی دستی در محلهای مورد نیاز روی سطوح آسفالت خیابانها و بزرگراههای زون موضوع قرارداد ه) درزگیری: درزگیری ترک های آسفالت به عرض 5/1 تا 2 سانتیمتر و به عمق حدود 2 سانتیمتر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم و تزریق قیر پلیمری مخصوص درزگیری

خصوصیات اجرای عملیات آسفالتی در محدوده زون شماره یک شهر تهران

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مشاور:مهندسین مشاور اتحاد راه، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1387/04، رقم نهایی:47.5 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1388/04،

لینک خصوصیات اجرای عملیات آسفالتی در محدوده زون شماره یک شهر تهران