اجرای راه آهن داخلی معدن سنگ آهن سنگان - شرکت ساختمانی کندوان پارس

اجرای راه آهن داخلی معدن سنگ آهن سنگان
توضیحات اجرای راه آهن داخلی معدن سنگ آهن سنگان

احداث 18 کیلومتر ریل گذاری و بالاست ریزی و زیرسازی، نصب 40 سوزن تعویض خط، سینی دوار لوکوموتیو، سیستم سیگنالینگ و کنترلینگ ایستگاه و ساختمانهای مورد نیاز ایستگاه پروژه به ارزش ریالی 235 میلیارد ریال شامل مراحل زیر: الف) زیرسازی، اعم از عملیات خاکی و ابنیه فنی پلها، ب) ساختمانهای جنبی شامل ساختمان مسافری، علائم، سوخت گیری، روغن گیری، شن گیری ج) روسازی شامل 18 کیلومتر ریل گذاری با کلیه‌ی ادوات و 40 دستگاه سوزن جهت تغییر خط و یک دستگاه سینی دوار (turn table) جهت دور زدن لوکوموتیو د) ادوات الکترونیکی شامل اینترلاکینگ، مخابرات و سیگنالینگ

خصوصیات اجرای راه آهن داخلی معدن سنگ آهن سنگان

دسته بندی:روسازی و زیرسازی راه آهن، کارفرما:شرکت ملی فولاد ایران - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، مشاور:مهندسین مشاور مترا، مجل اجرا:سنگان، تاریخ شروع:1387/03، رقم نهایی:235 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1392/02،

لینک خصوصیات اجرای راه آهن داخلی معدن سنگ آهن سنگان