آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو
توضیحات آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو

خاکبرداری 2.8 میلیون مترمکعب زمینهای خاکی و سنگی و سنگبرداری با مواد سوزا و حمل آنها به خارج از کارگاه اجرای پروژه به منظور خاکبرداری و تسطیح زمین سایت کارخانه تغلیظ و ساختمانهای جنبی و مخازن و احداث راههای ارتباطی سایت تا مرحله راف گریدینگ و حصارکشی پیرامون سایت

خصوصیات آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی، کارفرما:شرکت ملی صنایع مس ایران، مشاور:کیان معدن پارس و سازه پردازی ایران، مجل اجرا:کرمان، تاریخ شروع:1392/02، رقم نهایی:171 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1394/11 ،

لینک خصوصیات آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو