آسفالت و زیرسازی معابر شهر و حریم شهرداری اوشان - فشم - میگون - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آسفالت و زیرسازی معابر شهر و حریم شهرداری اوشان - فشم - میگون
توضیحات آسفالت و زیرسازی معابر شهر و حریم شهرداری اوشان - فشم - میگون

تهیه، حمل و پخش و اجرای زیرسازی، تراش آسفالت ، آسفالت در محورهای شهری، شهرهای اوشان، فشم، میگون، رودبار تهران

خصوصیات آسفالت و زیرسازی معابر شهر و حریم شهرداری اوشان - فشم - میگون

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شهرداری اوشان - فشم - میگون، مشاور:واحد عمران و نناظر عالی شورای اسلامی شهر و شهرداری، مجل اجرا:اوشان - فشم - میگون، تاریخ شروع:1391/03، رقم نهایی:13.7 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1391/09،

لینک خصوصیات آسفالت و زیرسازی معابر شهر و حریم شهرداری اوشان - فشم - میگون