آسفالت مربوط به بخشهایی از پروژه امام زاده هاشم - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آسفالت مربوط به بخشهایی از پروژه امام زاده هاشم
توضیحات آسفالت مربوط به بخشهایی از پروژه امام زاده هاشم

خصوصیات آسفالت مربوط به بخشهایی از پروژه امام زاده هاشم

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - مؤسسه حرا، مشاور:مهندسین مشاور ایران آستن، مجل اجرا:امام زاده هاشم (جاده هراز)، تاریخ شروع:1391/07، رقم نهایی:19 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1391/09،

لینک خصوصیات آسفالت مربوط به بخشهایی از پروژه امام زاده هاشم