آسفالت محور هراز (فاز اول امام زاده هاشم - پلور) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آسفالت محور هراز (فاز اول امام زاده هاشم - پلور)
توضیحات آسفالت محور هراز (فاز اول امام زاده هاشم - پلور)

خصوصیات آسفالت محور هراز (فاز اول امام زاده هاشم - پلور)

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان مازندران، مشاور:مهندسین مشاور تدبیر راه، مجل اجرا:امام زاده هاشم - پلور، تاریخ شروع:1390/03، رقم نهایی:44.4 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1390/06،

لینک خصوصیات آسفالت محور هراز (فاز اول امام زاده هاشم - پلور)