آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان رودهن - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان رودهن
توضیحات آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان رودهن

خصوصیات آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان رودهن

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان تهران، مشاور:فرارهساز فن، مجل اجرا:رودهن، تاریخ شروع:1391/07، رقم نهایی:64 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1392/05،

لینک خصوصیات آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان رودهن