آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران - شرکت ساختمانی کندوان پارس

آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران
توضیحات آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران

اجرای عملیات آسفالتی (شامل لکه گیری، پخش و کوبیدن آسفالت و تراش کلی) در سطوح آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران شامل لکه گیری هندسی، تراش آسفالت با دستگاه آسفالت تراش و پخش آسفالت (روکش)

خصوصیات آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1391/09، رقم نهایی:3 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1391/12،

لینک خصوصیات آسفالت خیابانها و بزرگراههای مناطق 22 گانه شهر تهران