rahma.ir پارسیان پیشرو صنعت

پارسیان پیشرو صنعت

درباره پارسیان پیشرو صنعت

زمینه کار: توزیع و ارائه خدمات پس از فروش ماشین آلات سنگین

تخصص شرکت پارسیان پیشرو صنعت به عنوان یک شرکت خصوصی، در توزیع و ارائه خدمات پس از فروش برخی از مرغوبترین و معروفترین ماشین آلات جهان میباشد. شرکت پارسیان پیشرو صنعت نماینده انحصاری شرکتهای ولوو پنتا ، ولوو کانستراکشن ، کیپور ، ماکسیمال و آکوا استرانگ در ایران میباشد. محصولات ما توسط شبکه ای از نمایندگان در سطح کشور توزیع و پشتیبانی میشوند. شرکت پارسیان پیشرو صنعت برای اغلب محصولات خود سهم بزرگی از بازار داخلی را در دست دارد. شهرت ما در حمایت از مشتریان و کیفیت خدمات پس از فروش است بطوریکه طی سال های گذشته ، کیفیت خدمات تنها تبلیغات و رمز موفقیت شرکت پارسیان پیشرو صنعت بوده است. با داشتن بیش از 50 نفر متخصص در واحد های خدمات و قطعات، شرکت پارسیان پیشرو صنعت موفق به کسب لوح تقدیر به عنوان بهترین نماینده فروش و ارائه دهنده خدمات پس از فروش از شرکت های ولوو پنتا و ولوو کانستراکشن در دفعات متوالی گردیده.

آگهی های پارسیان پیشرو صنعت

محصولات پارسیان پیشرو صنعت

غلتک ولوو SD25

غلتک ولوو SD25

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
غلتک ولوو SD135, SD75, SD115

غلتک ولوو SD135, SD75, SD115

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
غلطک های ولوو SD200,SD190,SD160

غلطک های ولوو SD200,SD190,SD160

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L20F

لودر ولوو L20F

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L30G

لودر ولوو L30G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L35G

لودر ولوو L35G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L45G, L50G

لودر ولوو L45G, L50G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L60GZ, L90GZ

لودر ولوو L60GZ, L90GZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L110F

لودر ولوو L110F

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L120GZ

لودر ولوو L120GZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L150H

لودر ولوو L150H

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L180H

لودر ولوو L180H

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L180H High-Lift

لودر ولوو L180H High-Lift

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L220H

لودر ولوو L220H

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L250H

لودر ولوو L250H

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لودر ولوو L350F

لودر ولوو L350F

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC20C

بیل مکانیکی ولوو EC20C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC35C

بیل مکانیکی ولوو EC35C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC55C

بیل مکانیکی ولوو EC55C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو ECR25D

بیل مکانیکی ولوو ECR25D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو ECR38

بیل مکانیکی ولوو ECR38

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی های EW160D, EW180D, EW210D

بیل مکانیکی های EW160D, EW180D, EW210D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC140D

بیل مکانیکی ولوو EC140D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو ECR145D, ECR235D

بیل مکانیکی ولوو ECR145D, ECR235D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC160D-EC180D

بیل مکانیکی ولوو EC160D-EC180D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC220D

بیل مکانیکی ولوو EC220D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC250D

بیل مکانیکی ولوو EC250D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC300D

بیل مکانیکی ولوو EC300D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC380D

بیل مکانیکی ولوو EC380D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC480D

بیل مکانیکی ولوو EC480D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC750D

بیل مکانیکی ولوو EC750D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو EC950E

بیل مکانیکی ولوو EC950E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو P5770C

فینیشر ولوو P5770C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو P5870C

فینیشر ولوو P5870C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو P6870C

فینیشر ولوو P6870C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو ABG2820

فینیشر ولوو ABG2820

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو ABG5820

فینیشر ولوو ABG5820

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو P6820C

فینیشر ولوو P6820C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
فینیشر ولوو P8820C ABG

فینیشر ولوو P8820C ABG

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو ECR58D, ECR88D

بیل مکانیکی ولوو ECR58D, ECR88D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
بیل مکانیکی ولوو ABG9820

بیل مکانیکی ولوو ABG9820

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A25G

دامپتراک ولوو A25G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A30G

دامپتراک ولوو A30G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A35G

دامپتراک ولوو A35G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A40G

دامپتراک ولوو A40G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A45G

دامپتراک ولوو A45G

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A60H

دامپتراک ولوو A60H

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A35F FS

دامپتراک ولوو A35F FS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپتراک ولوو A40G FS

دامپتراک ولوو A40G FS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لوله گذار ولوو PL3005D

لوله گذار ولوو PL3005D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لوله گذار ولوو PL4809D

لوله گذار ولوو PL4809D

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
چکش هیدرولیک HB22

چکش هیدرولیک HB22

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
چکش ولوو HB29

چکش ولوو HB29

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
چکش هیدرولک ولوو HB48

چکش هیدرولک ولوو HB48

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D3-110

موتور ولوو پنتا D3-110

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D3-150

موتور ولوو پنتا D3-150

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D3-170

موتور ولوو پنتا D3-170

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D3-200

موتور ولوو پنتا D3-200

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D3-220

موتور ولوو پنتا D3-220

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D4-180

موتور ولوو پنتا D4-180

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D4-225

موتور ولوو پنتا D4-225

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D4-260

موتور ولوو پنتا D4-260

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D4-300

موتور ولوو پنتا D4-300

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D5A TA

موتور ولوو پنتا D5A TA

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D6-300

موتور ولوو پنتا D6-300

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D6-330

موتور ولوو پنتا D6-330

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D6-370

موتور ولوو پنتا D6-370

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D6-435

موتور ولوو پنتا D6-435

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D6-435 WJ

موتور ولوو پنتا D6-435 WJ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D7A TA

موتور ولوو پنتا D7A TA

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D7C TA

موتور ولوو پنتا D7C TA

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D9 MH

موتور ولوو پنتا D9 MH

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D9-425

موتور ولوو پنتا D9-425

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D9-500

موتور ولوو پنتا D9-500

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D13 MH

موتور ولوو پنتا D13 MH

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D13-700

موتور ولوو پنتا D13-700

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D13-800

موتور ولوو پنتا D13-800

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ولوو پنتا D16 MH

موتور ولوو پنتا D16 MH

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TD520GE

موتور دیزل ولوو TD520GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD530GE

موتور دیزل ولوو TAD530GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD531GE

موتور دیزل ولوو TAD531GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TD720GE

موتور دیزل ولوو TD720GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD730GE

موتور دیزل ولوو TAD730GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD731GE

موتور دیزل ولوو TAD731GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD732GE

موتور دیزل ولوو TAD732GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD733GE

موتور دیزل ولوو TAD733GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD734GE

موتور دیزل ولوو TAD734GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1341GE

موتور دیزل ولوو TAD1341GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1342GE

موتور دیزل ولوو TAD1342GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1343GE

موتور دیزل ولوو TAD1343GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1344GE

موتور دیزل ولوو TAD1344GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1640GE

موتور دیزل ولوو TAD1640GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1641GE

موتور دیزل ولوو TAD1641GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TAD1642GE

موتور دیزل ولوو TAD1642GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TWD1643GE

موتور دیزل ولوو TWD1643GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TWD1644GE

موتور دیزل ولوو TWD1644GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل ولوو TWD1645GE

موتور دیزل ولوو TWD1645GE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD620VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD620VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD720VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD720VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD721VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD721VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD722VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD722VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD940VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD940VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD941VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD941VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD942VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD942VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD943VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD943VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1340VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1340VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1341VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1341VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1342VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1342VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1343VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1343VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1344VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1344VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1345VE

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1345VE

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1640VE-B

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1640VE-B

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1641VE-B

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1641VE-B

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1642VE-B

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1642VE-B

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1643VE-B

موتور دیزل صنعتی ولوو TAD1643VE-B

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
کامیون های ولوو

کامیون های ولوو

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک کیپور KDF25

لیفتراک کیپور KDF25

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک کیپور KDF35

لیفتراک کیپور KDF35

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک کیپور KDF40

لیفتراک کیپور KDF40

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک کپور KDF50

لیفتراک کپور KDF50

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG1000

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG1000

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG2000

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG2000

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG3000

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG3000

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG6000

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور IG6000

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE2500X

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE2500X

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE2500E

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE2500E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE6500X

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE6500X

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE6500E

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE6500E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE12E

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE12E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE12E3

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KGE12E3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KNE5500E

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KNE5500E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KG280EW

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی کیپور KG280EW

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE2200X

دیزل ژنراتور کیپور KDE2200X

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE3500X

دیزل ژنراتور کیپور KDE3500X

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE3500E

دیزل ژنراتور کیپور KDE3500E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE7000E

دیزل ژنراتور کیپور KDE7000E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE7000E3

دیزل ژنراتور کیپور KDE7000E3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE7000T

دیزل ژنراتور کیپور KDE7000T

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE7000T3

دیزل ژنراتور کیپور KDE7000T3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE12EA

دیزل ژنراتور کیپور KDE12EA

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE12EA3

دیزل ژنراتور کیپور KDE12EA3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE12STA3

دیزل ژنراتور کیپور KDE12STA3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE20SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE20SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE23SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE23SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE28SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE28SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE38SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE38SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE40ST3

دیزل ژنراتور کیپور KDE40ST3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE46SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE46SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE65SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE65SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE73SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE73SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE85SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE85SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE105SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE105SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE118SS3

دیزل ژنراتور کیپور KDE118SS3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE75E3

دیزل ژنراتور کیپور KDE75E3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE100PPS

دیزل ژنراتور کیپور KDE100PPS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE70PPS

دیزل ژنراتور کیپور KDE70PPS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دیزل ژنراتور کیپور KDE50PPS

دیزل ژنراتور کیپور KDE50PPS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM186FS

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM186FS

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD2V86F

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD2V86F

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM2V80

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM2V80

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM493

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KM493

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD4105

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD4105

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD6105

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD6105

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD6105Z

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور KD6105Z

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور GK205

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور GK205

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتورهای بنزینی و دیزل کیپور GK400

موتورهای بنزینی و دیزل کیپور GK400

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
تیلرهای کیپور KDT910C

تیلرهای کیپور KDT910C

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
تیلرهای کیپور KDT910L

تیلرهای کیپور KDT910L

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور پمپ کیپور KDP20

موتور پمپ کیپور KDP20

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور پمپ کیپور KDP30

موتور پمپ کیپور KDP30

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور پمپ کیپور KDP40

موتور پمپ کیپور KDP40

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
موتور پمپ کیپور KDP40E

موتور پمپ کیپور KDP40E

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD20T-M2

لیفتراک ماکسیمال FD20T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD25T-M2

لیفتراک ماکسیمال FD25T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD30T-M2

لیفتراک ماکسیمال FD30T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD35T-M2

لیفتراک ماکسیمال FD35T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD40T-M2

لیفتراک ماکسیمال FD40T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD40T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD40T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD45T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD45T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD45T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD45T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD50T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD50T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD50T-M

لیفتراک ماکسیمال FD50T-M

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD60T-M

لیفتراک ماکسیمال FD60T-M

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD70T-M

لیفتراک ماکسیمال FD70T-M

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD80T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD80T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD100T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD100T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD120T-M1

لیفتراک ماکسیمال FD120T-M1

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD140T-MWK

لیفتراک ماکسیمال FD140T-MWK

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD160T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD160T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD180T-MWK

لیفتراک ماکسیمال FD180T-MWK

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD200TX-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD200TX-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD200T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD200T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD230T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD230T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD250T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD250T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD280T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD280T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD300T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD300T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FD320T-MWK3

لیفتراک ماکسیمال FD320T-MWK3

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FG20T-M2

لیفتراک ماکسیمال FG20T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FG25T-M2

لیفتراک ماکسیمال FG25T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FG30T-M2

لیفتراک ماکسیمال FG30T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک ماکسیمال FG35T-M2

لیفتراک ماکسیمال FG35T-M2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB20-M1JZ

لیفتراک برقی ماکسیمال FB20-M1JZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB25-M1JZ

لیفتراک برقی ماکسیمال FB25-M1JZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB30-M1JZ

لیفتراک برقی ماکسیمال FB30-M1JZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB35-M1JZ

لیفتراک برقی ماکسیمال FB35-M1JZ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB20-MQBC2

لیفتراک برقی ماکسیمال FB20-MQBC2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB25-MQBC2

لیفتراک برقی ماکسیمال FB25-MQBC2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB30-MQBC2

لیفتراک برقی ماکسیمال FB30-MQBC2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
لیفتراک برقی ماکسیمال FB35-MQBC2

لیفتراک برقی ماکسیمال FB35-MQBC2

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
ژنراتور

ژنراتور

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR45

دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR45

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR60

دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR60

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR70

دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR70

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR100

دامپ تراک غیر مفصلی ترکس TR100

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک کمرشکن ترکس TA250

دامپ تراک کمرشکن ترکس TA250

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک کمرشکن ترکس TA300

دامپ تراک کمرشکن ترکس TA300

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
دامپ تراک کمرشکن ترکس TA400

دامپ تراک کمرشکن ترکس TA400

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
قطعات یدکی دامپ تراک ترکس

قطعات یدکی دامپ تراک ترکس

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
قطعات پمپ آکوا استرانگ

قطعات پمپ آکوا استرانگ

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
قطعات یدکی کیپور

قطعات یدکی کیپور

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
قطعات اصلی ولوو

قطعات اصلی ولوو

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
مرکز خدمات پارسیان

مرکز خدمات پارسیان

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
سرویس های سیار

سرویس های سیار

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
مرکز آموزش پارسیان

مرکز آموزش پارسیان

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده
ابزار مخصوص

ابزار مخصوص

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده

اخبار و مقالات پارسیان پیشرو صنعت

هیبرید ساده VOLVO بهبود بهره وری سوخت را تا 17 درصد تنظیم میکند

هیبرید ساده VOLVO بهبود بهره وری سوخت را تا 17 درصد تنظیم میکند

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده خبر
دامپ تراک های سری G ولوو ، حفظ کنترل و کارایی اپراتور

دامپ تراک های سری G ولوو ، حفظ کنترل و کارایی اپراتور

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده خبر
همکاری VOLVO CE با جغرافیای ملی در کمپین پایداری

همکاری VOLVO CE با جغرافیای ملی در کمپین پایداری

پارسیان پیشرو صنعت

مشاهده خبر

ارتباط با پارسیان پیشرو صنعت

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک 19
شماره های تماس : 02188774499
صفحه اینستاگرام :
صفحه تلگرام :