پمپ ایکس پی 750

101
پمپ ایکس پی 750
مجموعه : کمپرسور
مدل : XP750
برند : اینگرسولند
قیمت : نقد - 70 میلیون تومان
کد آگهی : 1843
تلفن : 09130201015
گروه : کمپرسور
زیر گروه : اینگرسولند
ایمیل : vera.shop@yahoo.com
آدرس : رمضانی