تعرفه

نام تعرفه زمان نمایش امکانات تخفیف قیمت
رایگان نامحدود صفحات داخلی 100% رایگان
آگهی ویژه نامحدود نمایش در صفحه اصلی ، صفحات داخلی 50% 3000 تومان